Privacybeleid

1. Inleiding

De OrganisatieWerkplaats respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Met dit privacybeleid informeren we u over onze werkwijze omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

De OrganisatieWerkplaats verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

3. Doeleinden van gegevensverwerking

Uw gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

  • Analytische doeleinden om onze website en dienstverlening te verbeteren.
  • Om contact met u op te nemen, indien u daar om verzoekt via ons contactformulier.

4. Gegevensdeling met derden

De OrganisatieWerkplaats deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij met uw expliciete toestemming of indien noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

De OrganisatieWerkplaats neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot administratieve gebruikers die deze gegevens nodig hebben om hun werk uit te voeren. Deze gebruikers zijn gebonden aan een wachtwoordbeleid.

6. Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De OrganisatieWerkplaats. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@organisatiewerkplaats.nl.

7. Bewaartermijn van gegevens

De OrganisatieWerkplaats bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met een maximale termijn van 1 jaar.

8. Wijzigingen in het privacybeleid–

Dit privacybeleid is van toepassing vanaf 8 april 2024. De OrganisatieWerkplaats behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om dit beleid regelmatig te raadplegen. Belangrijke wijzigingen zullen wij via onze website communiceren.

9. Contactgegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent uw gegevens kunt u contact met ons opnemen via:

E-mail: info@organisatiewerkplaats.nl

Tom Peeters

Tom Peeters

De OrganisatieWerkplaats

I will be back soon

Tom Peeters
Beste bezoeker,

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft dan kunt u mij altijd bereiken via onderstaande kanalen. 

Met vriendelijke groet,

Tom
Neem contact op:
whatsapp

WA

phone

Bel

E-mail

chat